Zakres usług:

.  prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów    

.  prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów
   i usług VAT

.  prowadzenie zryczałtowanych form opodatkowania

.  prowadzenie ewidencji: środków trwałych, wyposażenia,
   karty wynagrodzeń pracowników i innych

.  sporządzanie deklaracji podatkowych

.  rozliczenia podatnika i pracowników z Zakładem
   Ubezpieczeń Społecznych

.  prowadzenie spraw kadrowo-płacowych


.  pomoc przy zakładaniu i likwidacji działalności
      Nasze usługi kierujemy do małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą.

      Rzetelność naszych usług potwierdza wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienie Ministerstwa Finansów (nr 36994/2010 ) w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
     
      Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy również ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działania biura rachunkowego.
Biuro Rachunkowe FISKAL
        ul. Lubelska 25A
          10-406 Olsztyn

         Tel. 89 523 72 07
                 606 373 670
                 606 373 255
        biuro@fiskal.net.pl